Beatriz Martínez explica brevemente cales serán as liñas prioritarias do que será o primeiro Plan de Mobilidade do Concello de Ames.