• A cinco días das eleccións, o Club Financiero de Santiago organizou na súa sede un debate electoral cos catro candidatos á alcaldía de Ames que contan actualmente con representación municipal.
  • Roberto Pereira, presidente do Club Financiero de Santiago, foi o encargado de moderar o debate que estivo estruturado en tres bloques: economía municipal, emprego e industrialización, e servizos e infraestruturas.

O actual alcalde e candidato á reelección, Blas García, destacou a boa situación económica do Concello de Ames e a necesidade de investir o superávit nos veciños para mellorar os servizos. Nesta liña fixo referencia ás afirmacións da candidata popular, “máis aforro e non subir impostos, non se pode traducir en máis servizos. Non falamos de subir impostos, pero si de facer unha redistribución dos mesmos e investir o superávit para dar novos servizos aos veciños”.

Blas García explicoulle ao candidato do Bloque Nacionalista Galego que “as sinerxías xa están creadas e as reunións cos empresarios son fluídas e frecuentes”. En canto ás medidas do PSOE, o actual alcalde referiuse aos apoios que xa se lle están ofrecendo ao sector empresarial: “axilizamos os trámites no polígono, o novo hotel, o novo aparcamento… Ademais, temos o proxecto dun novo polígono empresarial en Bertamiráns”.

No derradeiro bloque, de infraestruturas e servizos, o candidato aludiu ao histórico acordo para humanizar O Milladoiro con fondos do Goberno de España. “Falar de infraestruturas é falar de humanización de espazos. A nosa intención é humanizar Milladoiro e o proxecto de reducir Rosalía de Castro a un carril non vai colapsar Milladoiro, vaino humanizar. No tema do aparcamento, o concello está buscando prazas e xa estamos xestionando 170 prazas que están inutilizadas para poñelas á disposición da veciñanza”.

O actual alcalde tamén informou de que este ano estará lista unha liña de transporte Milladoiro-Bertamiráns e en materia de conciliación dos maiores, “estamos traballando co Arzobispado para que nos ceda retorais que teñen abandonados no rural para facer un centro de día para os maiores”.

 

Noticia do Correo Gallego