Presidente. José Miñones Conde.
Secretario Xeral. Blas García Piñeiro.
Vicesecretaria Xeral. Isabel González Cancela.
Sª Relacións Institucionais. Francisco Villaverde Marcos.
Sª de Organización e Administración. Elisa Suárez
Sª Política Municipal. Víctor Fernández
Sª Políticas Sociais. Luísa Feijóo Montero.
Sª Estudos, Programas e Medio Ambiente. Xurxo Santiso.
Sª Educación e Economía. Carlos Trias
Sª da Militancia. Susana Señorís
Sª Innovación. Francisco Lamas
Sª de Mobilización. Ofelia Mayo.
Sª de Desenvolvemento Rural. José Pazos

Socialistas-de-AMES