Díptico propostas

Díptico (pdf)

Os e as socialistas presentámonos a estas eleccións para recuperar a confianza da cidadanía de Ames, cun goberno que estará baseado na acción dun equipo cheo de transparencia, esforzo persoal, dedicación e ideas. Coas nosas propostas, o noso traballo e a nosa ilusión queremos defender o benestar da xente, gañar o futuro e, en definitiva, mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas.

Este é un resumo das nosas propostas:

QUEREMOS UN CONCELLO ABERTO E TRANSPARENTE QUE APOSTA POLA PARTICIPACIÓN CIDADÁ

 • Portal da Transparencia e Axenda Aberta do Alcalde e dos concelleiros e concelleiras.
 • Regulamento de participación cidadá.

QUEREMOS UN CONCELLO CUNHA XESTIÓN ECONÓMICA EFICAZ

 • Revisión do sistema de financiamento e do plan de axuste.
 • Eficiencia no gasto público cuns presupostos de clara orientación social.
 • Traballaremos con orzamentos municipais participativos que blinden os servizos públicos.

QUEREMOS UNHA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MÁIS EFICIENTE, PRÓXIMA E MODERNA

 • Impulsaremos a calidade dos servizos municipais.
 • Apostaremos polos nosos recursos humanos, a mellora das súas condicións de traballo e cualificación profesional.
 • Facilitaremos a atención integral á cidadanía a través da posta en marcha da Concellaría de Atención Cidadá.
 • Implantaremos no concello un sistema de tramitación administrativa: Concello Aberto 365/24. Os 365 días, as 24 horas.

QUEREMOS UN CONCELLO PARA VIVIR, CUN URBANISMO ORDENADO E RESPECTUOSO CO MEDIOAMBIENTE

 • Someteremos a información pública os convenios urbanísticos e as actuacións de modificación puntual do PXOM.
 • Procuraremos parcelas axeitadas para infraestruturas educativas, sanitarias e de tipo social necesarias para Ames.
 • Aumentaremos os espazos recreativos e zonas verdes.
 • Crearemos un banco de vivenda para alugueiro social.
 • Reforzaremos a atención e a axuda municipal contra os desafiuzamentos.
 • Fomentaremos o aforro enerxético cunha auditoría da rede eléctrica e rematando polo cambio a lámpadas LED.
 • Promoveremos distintas bonificacións nas diferentes taxas e prezos municipais.

QUEREMOS UN CONCELLO CON MÁIS INFRAESTRUTURAS BÁSICAS E MÁIS DESENVOLVEMENTO RURAL

 • Elaboraremos un Plan Estratéxico de mantemento das infraestruturas municipais.
 • Poremos en marcha o aplicativo “O Veciñ@ Informa».
 • Traballaremos na continuación da instalación da rede de saneamento o abastecemento de auga do concello.
 • Xestionaremos a apertura do cemiterio municipal.

QUEREMOS UN CONCELLO COMPROMETIDO COA IGUALDADE DE MULLERES E HOMES E CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

 • Estableceremos campañas de sensibilización nas que se fomente o reparto igualitario do traballo no ámbito doméstico.
 • Loitaremos contra a violencia de xénero.

QUEREMOS UN CONCELLO CON MÁIS BENESTAR SOCIAL E CALIDADE DE VIDA

 • Seguiremos apostando polos programas postos en marcha nos anteriores gobernos socialistas, centrados nos seguintes ámbitos: Educativo, Lecer e Terapéutico co Programa Amessan.
 • Reforzaremos os programas de conciliación familiar ao tempo que introduciremos bonificacións progresivas no seu custe.
 • Retomaremos a posta en marcha do Servizo de Atención ao Inmigrante (SAMI).

QUEREMOS UN CONCELLO CON MELLORES DOTACIÓNS SANITARIAS E MÁIS SAUDABLE

 • Esixiremos a mellora do centro de saúde de Bertamiráns.
 • Traballaremos na consecución do novo centro de saúde do Milladoiro.

QUEREMOS UN CONCELLO QUE APOSTA POLA EDUCACIÓN DE CALIDADE

 • Impulsaremos a creación do Consello Municipal de Educación.
 • Elaboraremos un estudo sobre as necesidades educativas no concello, de cara a acadar novas parcelas para ofertar a construción de novos centros educativos no Milladoiro e en Bertamiráns.
 • Apoiaremos a posta en funcionamento da escola de nais e pais.
 • Apoiaremos ás ANPAS e equipos directivos de centros nas reivindicacións ante a
 • Consellería de Educación a través do Consello Municipal de Educación.
 • Promoveremos a implantación dunha sección da Escola Oficial de Idiomas en Ames.

QUEREMOS UN CONCELLO CON MAIS EMPREGO E MÁIS EMPRENDEMENTO

 • Impulsaremos as competencias da Concellaría de Comercio, Promoción Económica e Emprego.
 • Potenciaremos a Mesa Local do Comercio.
 • Potenciaremos o comercio de proximidade.
 • Recuperaremos e poñeremos en valor o viveiro de empresas.
 • Impulsaremos o Servizo de Orientación Laboral.

QUEREMOS UN CONCELLO CON MÁIS CULTURA

 • Impulsaremos o tecido sociocultural.
 • Poñeremos en valor o servizo de normalización lingüística na defensa e mantemento do galego.

QUEREMOS UN CONCELLO CON MÁIS POLÍTICAS DE XUVENTUDE

 • Potenciación do Asociacionismo Xuvenil.
 • Elaboraremos programas específicos de ocio e tempo libre: Crea o teu ocio.

QUEREMOS UN CONCELLO QUE APOSTA POLO DEPORTE

 • Poñeremos en marcha o Consello Municipal de Deportes.
 • Facilitaremos apoio e axuda ao deporte feminino e a celebración de competicións deportivas femininas.
 • Potenciaremos as escolas deportivas municipais de calidade.

QUEREMOS UN CONCELLO QUE APOSTA POLO TURISMO E A PROMOCIÓN DO SEU PATRIMONIO

 • Poñeremos en valor o Camiño de Santiago.
 • Crearemos a Mesa Técnica Local do Turismo.
 • Implantaremos un programa de limpeza e conservación de todos os elementos patrimoniais municipais.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *