Socialistas de Ames. Marzo 2014

Socialistas de Ames. Xuño 2013

Avance. Outubro 2011

Avance. Abril 2011

Avance. Marzo 2011

Avance. Xaneiro 2011

Avance. 2º trimestre 2007

Avance. 1º trimestre 2007

Avance. 3º trimestre 2006

Avance. 1º trimestre 2006

Avance. 1º Cuadrimestre 2003

Avance. 1º cuadrimestre 2001

Avance. 1º Cuadrimestre 2000