Sobre o peche das unitarias de Agrón e Covas

Segundo nos informaron os pais e nais dos alumnos das [...]