Pídenlle ao alcalde que dea “os pasos oportunos” para regular as Comisións informativas

Din que o alcalde é o único responsable da situación [...]