Currently browsing tag

Conta Xeral

O PSdeG de Ames presenta alegacións á Conta Xeral do 2013 por incumprimento de prazos e non representar a «imaxe fiel» do concello

ALEGACIÓNS E RECLAMACIÓNS PRIMEIRA.- A regra 103 apartado a) da Instrución de contabilidade Modelo Normal (Orden EHA/4041/2004 de 23 de novembro) establece como “Cuentadante” ao Presidente da Entidade Local . Na normativa legalmente establecida: Artigo 212.1 do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais e na Regra 102.1 da Instrución …