O Grupo Socialista presenta un escrito preguntando pola Comisión de Desafiuzamentos

Esta Comisión foi aprobada por unanimidade, a raíz dunha moción [...]