Manifesto do Grupo Municipal Socialista no Día Nacional de Galicia

  Miña terra, miña terra, terra donde me eu criéi, [...]