O Grupo Socialista de Ames fai pública as súas declaración de bens a través da súa páxina web

Miñones: “Un dos nosos compromisos é a transparencia na xestión [...]