Preocúpanse polo lamentable estado que amosan moitas zonas do concello

Os veciños e veciñas de Ames trasládanlle ao PSdeG-PSOE as [...]