Reclaman un pacto de todos os partidos políticos para loitar xuntos contra os incendios forestais

Os Socialistas de Ames presentaron unha moción para o seu [...]