O 16 de setembro póñense a exposición pública os padróns fiscais dos impostos de actividades económicas e bens inmobles

O Concello de Ames acaba vén de anunciar que o [...]