José Miñones afirma que se gobernan crearán a Mesa Local do Turismo

“O obxectivo da Mesa Local do Turismo será o de [...]