Critican a nula xestión do goberno de Amor e poñen de manifesto a parálise do Concello

Pidenlle a Amor que recapacite e presente a súa dimisión [...]