O Grupo Socialista presenta unha moción de defensa dos Rexistros Civís

MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA DO CONCELLO DE AMES [...]