1. José Blas García Piñeiro
(Ortoño)

2. Susana Señorís Rodríguez
(Bertamiráns)

3. Víctor Manuel Fernández Prieto
(O Milladoiro)

4. Ana Belén Paz García
(Ames / Bertamiráns)

5. Gustavo Nieto Santiago
(Bugallido / O Milladoiro)

6. Uxía García Otero
(Trasmonte)

7. Javier Antelo Seoane
(Piñeiro)

8. Carmen Porto Rey
(Tapia)

9. Beatriz Martínez Domínguez
(O Milladoiro)

10. Ramón Bouzas Capeáns
(Ortoño)

11. Beatriz Vázquez Pérez
(Bertamiráns)

12. José Pazos Balsa
(Ameixenda)

13. Inés Olmo González
(O Milladoiro)

14. Carlos Trías Sánchez
(Bugallido / Bertamiráns)

15. María Carmen Lemos González
(Covas)

16. Santiago Márquez Noya
(Bugallido)

17. Elisa Suárez Vázquez
(Agrón)

18. Antón Rivas Seijas
(Bertamiráns)

19. Teresa Facal Castro
(Ortoño)

20. María Isabel González Cancela
(O Milladoiro)

21. Francisco Villaverde Marcos
(Ames)

S1. Jesús Carrera Vázquez
(Ortoño)

S2. Ofelia Mayo Romarís
(Trasmonte)

S3. José Pose Souto
(Covas)

S4. María Torre París
(O Milladoiro)