Os socialistas de Ames denuncian ante o Valedor a ocultación de información do Concello no concurso do Servizo de Transporte Adaptado

O pasado mércores José Miñones presentou un escrito de queixa [...]